Warning!

Popcorn Time ви прикажува филмови и ТВ серии од торенти

Превземањето на материјали заштитени со закон можеби е нелегално во вашата држава. Користењето е на Ваш ризик.

Popcorn Time is a multi-platform, free software BitTorrent client that includes an integrated media player. The applications provide a free alternative to subscription-based video streaming services such as Netflix. Popcorn Time uses sequential downloading to stream video listed by several torrent websites, and third party trackers can also be added manually.

Одлични Филмови и ТВ серии

Одлични Филмови и ТВ серии

Popcorn Time constantly searching all over the web for the best torrents from the most important sites.

Без ограничувања

Без ограничувања

Гледајте филм или серија колку пати сакате. Се што ви треба за да започнете е соодветна интернет конекција.

Страшен каталог

Страшен каталог

Ако постои филмот или серијата некаде на интернет, Popcorn Time ќе ја пронајде најдобрата верзија и веднаш ќе почне да ја прикажува.

Најдобар квалитет

Најдобар квалитет

Гледајте го саканиот филм или серија веднаш во HD и со преводи. И продолжете да гледате.

Заштедете време да направите пуканки

Заштедете време да направите пуканки

Без чекање и време за превземање. Веднаш пуштете да ги гледате Вашите Филмови и ТВ серии.

Не можете да поверувате?

Видете колку едноставно работи...

  • Отворете го Popcorn Time
    и одберете филм или епизода
  • Одберете квалитет
    и преводи
  • Click play Popcorn Time
    and enjoy!

Целосно нов начин за гледање филмови и ТВ

Само погрижете се за пуканките и оставете ни го останатото на нас