Warning!

Popcorn Time ви прикажува филмови и ТВ серии од торенти


Превземањето на материјали заштитени со закон можеби е нелегално во вашата држава. Користењето е на Ваш ризик.

Што е Pocorn Time ?

Popcorn Time e резултат на многу програмери и дезајнери кој што направиле многу APls заедно со тоа да ни го направат гледањето на филмови од торент и серии нај лесно што е можно.

Ние сме open-source проект. Ние сме од целиот свет. Ние ги сакаме филмовите. И тоа како сакаме пуканки.

Popcorn Time работи преку торенти.Дали сидувам додека глеам филм?

Да сидувате и тоа како.Вие ке правите аплоуд на делчња на филмот што го гледате додека го гледате на Pocorn Time.

So what can I do to protect myself while torrenting ?

A VPN is a method to secure and anonymize internet connections using state of the art encryption technology. It protects you against monitoring and renders your identity untraceable in the process, by hiding your IP-address so you can use the internet, Popcorn Time included, safely and anonymously.

Popcorn Time VPN

Што се дешава со филмовите од како ке завршам?

Нашите филмови ке бидат ставени на вашиот харддиск се додека не го рестартирате компјутерот. Тогаш ке бидат избришани целосно. Можете да изберте да не се избришат фајловите односно да ги зачувате филмовите/серии во поставки

Дали ке има нова верзија?

Да секако најверојатно.Но ние не знаеме кога ке се деси тоа ке дознаете преку нашите портали како на пример: Facebook,Twitter,Reddit и Google+ кога ке биде готова.

Од каде вие ги имате најновите филмови?

Ние само бараме филмови ставено од YTS.Најдобро нив прашајте ги за тоа!

Зошто некој епизоди фалат?

Ние ги зимаме сериите од EZTV/KAT/RARBG.Заради видео и звучни кодекс лимитацији ние вниматално избираме што зимаме од нив преку API.Затоа некој епизоди од некој серии фалат.

Дали ке ставите филмови со мој јазик?

Шансите дека ако (не сите) филмови достапни во Pocorn Time ке бидат на Англиски.Но,нашите соработници констатно стават разни јазици на преводите на филмовите и самата апликација.

Зошто не можам да го пуштам Pocorn Time?

Вашиот систем може да не дозволи не верифицирани апликацији да бидат пуштени.
Оди воСистемски Поставки > Заштита > Дозволо апликации да се симнат од > Било каде

и пробајте да го пуштите пак Popcorn Time

  • $ chmod +x /Applications/Popcorn\ Time.app/Contents/MacOS/node-webkit
  • $ chmod +x /Applications/Popcorn\ Time.app/Contents/Frameworks/crash_inspector
  • $ chmod +x /Applications/Popcorn\ Time.app/Contents/Frameworks/node-webkit\ Helper.app/Contents/MacOS/node-webkit\ Helper
  • $ chmod +x /Applications/Popcorn\ Time.app/Contents/Frameworks/node-webkit\ Helper\ EH.app/Contents/MacOS/node-webkit\ Helper\ EH
  • $ chmod +x /Applications/Popcorn\ Time.app/Contents/Frameworks/node-webkit\ Helper\ NP.app/Contents/MacOS/node-webkit\ Helper\ NP

I can't get past the initial Please wait... screen :(

Living on Queen Elizabeth's realm, aren't you? Nothing we can do about that right now, sorry.

Why can't I select subtitles?

You may have to wait until all of the movie data (cover, summary, length, etc...) is retrieved. Sometimes it may be something else!

Thinking about launching for Apple TV/Smart TVs/Commodore 64?

Our efforts are currently towards improving our existing applications for watching torrent movies. So launching versions for other platforms is not in our immediate roadmap.


When will the iOS application be released?

Once our developers think it's ready for the world.

I have a question that is not listed here, were should I go?

Our Forum

You could ask your question on our forum that is where our developers are trying to answer every question. And when they do not have time to help you someone else from our community might be able to point you in the right direction